14 punkters vinterkontroll

 • Kontroll av lading og viftereim
 • Kontroll av batteri og batterikabler
 • Kontroll av lys og tilhengerkontakt
 • Kontroll av frostvæske og bremseolje
 • Kontroll av vindusviskerblader og etterfylling spylevæske
 • Kontroll av spissing i forstilling 
 • Kontroll av motorvarmer
 • Kontroll av slanger og klemmer
 • Kontroll og evnt. etterstramming av hjulbolter
 • Rengjøring av sil i fødepumpe
 • Drenerng av vann-utskiller
 • Skifting av drivstoffilter (kunde betaler filter)
 • Smøring av alle smørepunkter!
 • Kontroll av frontlaster