Tanco I73 BaleShare

Tanco i73 BaleShare er et effektivt redskap som transporterer, deler og separerer plast og garn fra rundballen. Det effektiviserer arbeidet og letter arbeidsbelastningen vesentlig ved fôring med rundballer.

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el