New Holland 125 år i partnerskap med landbruket

New Holland er 125 år og leverer bedre enn noen gang. Fremdeles gjelder verdiene som da Abe Zimmerman, Henry Ford og Giovanni Agnelli grunnla selskapene som gjennom tiden har smeltet sammen til New Holland. Se en rask og fin historie om et moderne industrieventyr.

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el