New Holland traktor

New Holland traktor

10 modeller fra 55 hk - 435 hk

New Holland er videreføringen av de legendariske traktorene fra Fiat og Ford som ble slått sammen i 1991. 

I Norge har New Holland en sterk stilling i traktormarkedet og betraktes som en av de "fire store". Traktorene er i særlig grad velkjent for sine motorer som produseres ved Fiat Powertrain i Torino i Italia som har en ledende rolle i utvikling av energieffektive motorer med lave utslipp og høy ytelse.

New Holland blir også betraktet som et av traktormerkene med best førerkomfort. Hos New Holland er bærekraft et sentralt begrep i utviklingsarbeidet. Fabrikken har benyttet store ressurser på å utvikle miljøvennlige løsninger. Blant annet driver fabrikken forsøksgårder der nye konseptmodeller blir testet ut med alternative drivstoff som biogass fra avfalsstoffer i landbruksproduksjonen som ett eksempel.
 

Se den spennende videoen under om deres metan-drevne konsept-traktor:

 

Se modellutvalget

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el