New Holland er videreføringen av de legendariske traktorene fra Fiat og Ford som ble slått sammen i 1991. New Holland traktorene i det norske markedet sammenstilles i dag ved fabrikker i Italia, England og Tyrkia. I tillegg er det komponentfabrikker både i Belgia og Frankrike. Treskere produseres i Belgia og Polen. New Holland har også produksjonsfaciliteter i USA, Canada, Brasil, Argentina, Kina, Russland, India og Uzbekistan.

I Norge har New Holland en sterk stilling i traktormarkedet og betraktes som en av de "fire store". Traktorene er i særlig grad velkjent for sine motorer som produseres ved Fiat Powertrain i Torino i Italia som har en ledende rolle i utvikling av energieffektive motorer med lave utslipp og høy ytelse. New Holland blir også betraktet som et av traktormerkene med best førerkomfort. Hos New Holland er bærekraft et sentralt begrep i utviklingsarbeidet. Fabrikken har benyttet store ressurser på å utvikle miljøvennlige løsninger. Blant annet driver fabrikken forsøksgårder der nye konseptmodeller blir testet ut med alternative drivstoff som biogass fra avfalsstoffer i landbruksproduksjonen som ett eksempel.

Case IH er et søstermerke til New Holland som ble innlemmet i CNHi konsernet i 2000. Case IH har en lang og ærerik fortid som streker seg helt tilbake til 1842 da Jerome Increase Case etablerte Racine Threshing Machine Works i Racine, Wisconsin. Omtrent samtidig i 1847 starter Cyrus McCormick McCormick Harvesting Machine Company som senere ble til International Harvester.

Gjennom årene siden står de to merkene for en rivende utvikling av tresker og traktorteknologien før de forenes i felles merke Case IH i 1985. Det nye selskapet blir den nest største produsenten av landbruksmaskiner i verden. Allerede året etter innlemmes Steiger i Case IH og i 1996 overtar Case IH også østerrikske Steyr og etablerer 10 år senere et Europeisk hovedkvarter ved fabrikken. Flesteparten av Case IHs traktorer som selges i Norge produseres i dag i St Valentin i Østerrike.

Case IH er en spydspiss i teknologiutvikling i traktobransjen. Allerede i 1977 lanserte International Harvester rotortrreskerteknologien som fortsatt er overlegen med hensyn til kapasitet. Case IH har også hatt en ledende utvikling av store firehjulsdrevne midjestyrte traktorer, AFS-system for presisjonslandbruk og ikke å forglemme CVT-teknologien for trinnløs transmisjon.