T. Kverneland og sønner ble startet for mer enn 75 år siden. TKS AS har et omfattende produktspekter for innendørsmekanisering i landbruket. Vårt produktspekter tar seg av hele prosessen, fra innlegging i silo, løfting, heising og transport, kutting og riving og til slutt fóring eller utlegging. Våre produkter rasjonaliserer driften i driftsbygningen.

For deg som bonde, gir dette mange fordeler:
Mer rasjonell drift - arbeidsprosessene går raskere
Bedre arbeidsmiljø med lettere arbeidssituasjon og færre slitasjeskader
Bedre trivsel - både for bonde og dyr
Mindre arbeid
Bedre økonomi
Totalt sett vil disse faktorene bidra til en bedre inntjening på gardsbruket.