Tegle AS er lokalisert på Jæren og har i mer enn 60 år vært produsent av landbruksredskaper av høy kvalitet. Hele tiden har filosofien hos Tegle vært at et godt traktorredskap er summen av riktig materiale, dimensjonering og brukeregenskaper.

Det er noe som det landsomfattende forhandlernettet og våre mange fornøyde kunder verdsetter. Tegle har i mange år arbeidet med utvikling og bruk av teknologi som skal ivareta firmaets utfordringer i fremtiden. Tegle engasjerer seg derfor aktivt i utvikling innen mange fagområder for å tjene sine kunder.