Stripespreder S

God agronomi - Høy nitrogenutnyttelse

Beskrivelse

Reime S stripespreder 12 m har radavstand 30 cm. Bommen er pendlende som gir stabil gange. Sideseksjonene er sikra mot skader med brytebolt og ytre 1 meter er fjærbelasta. Seksjonene svinger inn og oppover i transport, noe som minimerer drypp fra slangene. Vingeseksjonene har justerbare strupeven-tiler på hydraulikksylindrene.
 
Den hydraulisk drevne fordeleren er av horisontal type med kutting. Dette gir stabil drift og nøyaktig fordeling av gjødsel i alle typer terreng og med ulike typer pumper. Fordeleren er godt integrert i bommen slik at den ikke stjeler høyde og gir frihet ved fylling og bruk av ulikt fylleutstyr. Grovt dimensjonerte slanger reduserer faren for tilstopping til et minimum. Enkel og bekymringsfri i bruk.
 
Trenger 3 hydraulikkuttak ; 1 dobbelt til fordeler, 1 dobbelt til vingeseksjoner, 1 enkelt til hev og senk. Stripesprederen kan kjøres med Reime vogn med standard pumpe. Dette gir vesentlig lavere effektbehov og ditto dieselforbruk enn med høytrykkspumpe. Bommen er relativt lett sammenlignet med andre stripe/gjødselnedfellere.

Be om tilbud på Stripespreder S

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el