Stripenedfeller

Suveren nitrogen utnyttelse!

Beskrivelse

Gjødsla fordeles jevnt med radavstand 20 cm, over hele arbeidsbredden, helt uavhengig av vind. Reime stripened-feller er svært allsidig og kan brukes under de fleste forhold og i de fleste plantekulturer. De fjærbelastede labbene lager små furer og sikrer god kontakt med jorda i eng eller nedmolding i åpen åker.
 
På høstpløyd åker sparer den et harvedrag om våren samtidig som man sprer og molder inn husdyrgjødsla. Kan og brukes som ren stripespreder uten at skoene går i bakken. Med enkle grep kan den stilles om fra vognmontering til 3pkt. montering for bruk med slepeslangesystem. Den må da være utstyrt med svivel og koping for slangesystem. Dette gjør Reime stripenedfeller svært anvendelig.
 
Konstruksjonen er kraftig og stabil. Labbene har utskiftbare sko/skjær. I transportstilling foldes armene inn og oppover slik at drypp minimeres.
 
Den hydraulisk drevne fordeleren er av horisontal type med kutting. Dette gir stabil drift og fordeling av gjødsel i alle typer terreng og med ulike typer pumper. Fordeleren er godt integrert slik at den ikke stjeler høyde og gir frihet ved fylling og bruk av ulikt fylleutstyr.
 
 
Ting som teller
  • Fleksibel, velegnet i grasmark så vel som i åpen åker, kan spare et harvedrag om våren og sikre umiddelbar nedmolding/ god infiltrasjon i jorda
  • Lik fordeling av gjødsla i hele arbeidsbredden. Radavstand 20 cm
  • Redusert N tap i form av ammoniakk fordamping og lite søl på planter og blad-verk. Svært god utnyttelse av husdyrgjødsla under alle forhold
  • Fjærbelasta sko, følger bakken godt og med jevnt trykk.
  • Gjennomtenkt og kompakt konstruksjon. Stjeler ikke fyllehøyde. Driftsikker, stabil og eksakt fordeler av horisontal type med drift og kutting. Takler alle forhold og pumper svært godt
  • Enkel bruk og betjening med automatisk sekvensventil 
 

Be om tilbud på Stripenedfeller

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el