Stripenedfeller

Suveren nitrogen utnyttelse!

Beskrivelse

• Fleksibel, velegnet i grasmark så vel som i åpen åker, kan spare et harvedrag om våren og sikre umiddelbar nedmolding/ god infiltrasjon i jorda
• Lik fordeling av gjødsla i hele arbeidsbredden. Radavstand 20 cm
• Redusert N tap i form av ammoniakk fordamping og lite søl på planter og bladverk.  Svært god utnyttelse av husdyrgjødsla under alle forhold
• Fjærbelasta sko, følger bakken godt og med jevnt trykk.
• Gjennomtenkt og kompakt konstruksjon. Stjeler ikke fyllehøyde. Driftsikker, stabil og eksakt fordeler av horisontal type med drift og kutting.  Takler alle forhold og pumper svært godt
• Enkel bruk og betjening med automatisk sekvensventil

Be om tilbud på Stripenedfeller

A-K maskiner
Dyrskuvegen 10
Postboks 128
2041 Kløfta
epost: firmapost@a-k.no