Silo- /grasklyper

Beskrivelse

Siloklyper
TKS Siloklyper har vært på markedet siden 1968 og brukes i et meget stort omfang fremdeles. Siloklypene finnes i 3 arm størrelser

65 cm standard
79 cm for kuttet masse

De leveres med selvutløser eller snorutløser. Man kan også velge 4 armer eller 6 armer.

Grasklype
TKS grasklype er en manuell klype for å heise inn gras i silo eller høyloft.
Leveres med snorutløser slik at lasset kan slippes ned fra lufta. Man sparer dermed heisetid.

Denne klypen benyttes også ved uttak av tørt høy.

Leveres i 4 og 6 armers utførelse.

Be om tilbud på Silo-/grasklyper