Service avtale

For å oppfylle vilkårene til 3 års garanti gjennom G3 garantiavtale er det en forutsetning å tegne en tre års serviceavtale. Avtalen har fastpris og dekker

Beskrivelse

  • 1 gangs service 50 timer
  • Service 250/350 timer (noen modeller)
  • Service 500/600 timer eller årlig
  • Service 750/900 timer (noen modeller)
  • Service 1000/1200 timer eller annenhvert år

 

500t og 1000t service utføres videre annen hver gang til samme priser. 

Be om tilbud på Serviceavtale

A-K maskiner
Dyrskuvegen 10
Postboks 128
2041 Kløfta
epost: firmapost@a-k.no