A-K maskiner er en totalleverandør til våre kunder. I dette ligger at vi kan tilby full service og deleleveranse til alle typer maskiner som vi selger. Dette innebærer at våre servicemekanikere i tillegg til traktorer, og redskaper også har verktøy og kompetanse på småmaskiner og vaskere fra Husqvarns og Kärcher.