Ballegriper

Ved ensilering av rundballer i plast avhenger et godt resultat av mer enn selve pakkingen av ballene. Like viktig er det at plasten ikke blir skadet ved den videre håndteringen av ballene.

Beskrivelse

Kombigrip UM-7762
UM-7762 Kombigrip er utviklet spesielt for plukking av rundballer i stabel uten å skade plasten. Ballegriperen håndterer rundballene i alle retninger, og kan også brukes på firkantballer. Griperens design gjør at det ikke er noen ruller eller armer som kommer i klem hverken under, eller på sidene på grasballene som ligger i stabelen, da griperen enkelt griper grasballen ovenfra. Den fungerer da utmerket til å stable med i høyden. Griperen krever et dobbeltvirkende hydraulisk uttak, og leveres med 1,5 meter hydraulikkslanger og ISO koplinger.

Vekt UM-7762 grunnmodell: ca. 160 kilo
Lengde: 1500-2100mm
Største bredde: 1140mm
Høyde: 1240mm

 

Silagrip UM-7740 – Fra 2016
Rundballegriper med store gripruller for minst mulig friksjon
Med Underhaug Silagrip UM-7740 kan rundballene transporteres og håndteres uten å lage skader i plasten. Denne modellen har en åpen rammekonstruksjon, slik at det er meget oversiktlig å se håndteringen av rundballene. På denne er det montert to rulletinder som er markedets største, dette for å få minimalt med friksjon på plasten på rundballene.

Rulletindene er utstyrt med lagerforinger inni, og roterer utenpå en standard Kverneland tinde. Når rundballer skal hentes ut av en stabel for foring, eller når utpakkede rundballer skal flyttes, så kan rulletindene enkelt trekkes av, og man får et ballespyd.

Rulltindene har hurtiglåser, og disse demonteres på et minutt uten at man trenger noe som helst verktøy til dette. UM-7740 Silagrip krever et dobbeltvirkende hydraulisk uttak, og leveres med 1,5 meter hydraulikkslanger og ISO koplinger.

Vekt: ca. 160 kg
Lengde: 1500mm
Høyde: 800mm
Gripearmlengde: 1200mm
Gripeområde: 440-1810mm
Maks. ballediameter: 1500mm

 

Ballegaffel
Rasjonell transport av rundballer.
Yttermål på selve rammen er på 2540 mm, og redskapet er da innenfor målene i veitrafikkloven som krever en maks. hastighet på 30 km/t over 2550mm. Rammen er utstyrt med 3-punkt feste og 6 stk. Kverneland tinder montert i fastsveiste hylser , og tindene kan med enkle grep tas av enkeltvis. Tindene er plassert slik at det også kan transporteres 2 rundballer med 1200mm størrelse. Ved transport av slike rundballer skal det være tilstrekkelig at 2 tinder er i inngrep på rundballen, selv ved tunge grasballer. Rundballen kan da i tillegg også hvile på den tredje tinden som ikke er i inngrep, dersom disse ikke er tatt av. Tar man av de øvre tindene, så kan redskapet også fungere greit som dobbel pallegaffel.

Vekt: 160 kg
Maks ballevekt: 1100 kg x2
Total bredde på produkt: 2540 mm

 

Ballegriper 1 UM-7806
Dobbel hydraulisk rundballegriper med 2 dobbelvirkende sylindre og 4 hydrauliske slanger. Inkl 3-pkt feste. Hydraulisk ballegriper med rulltinder for skånsom transport og håndtering av 2 rundballer i plast. Ved ensilering av rundballer i plast avhenger et godt resultat av mer enn selve pakkingen av ballene. Like viktig er det at plasten ikke blir skadet ved den videre håndtering og transport av ballene. Med Underhaug’s program for rundballegripere/løftere har man full mulighet til å velge forholdene 1, 1+1, 1+2, 1+3, 2+2, 2+3 og 3+3 alt etter traktorens kapasitet. En mann kan dermed alene transportere opp til 6 rundballer. Dette gir stor effektivitet ved transporten av rundballer, og man reduserer også kjøreskadene på jordet betydelig.

Vekt: 350 kg
Lengde: 1330 mm
Høyde: 700 mm
Griparmlengde: 1180 mm
Bredde: 2330 mm
Max ballediameter. 1200 mm
Max total ballevekt: 900 kg x 2

 

Silagrip 1 UM-7705
Ballegriper med rulletinder for skånsom håndtering av rundballer i plast.
Med Silagrap I (UM-7705) kan ballene transporteres og stables uten å lage skader i plasten. To rulletinder utstyrt med lagerforinger inni roterer utenpå en standard Kvernelandtinde. Rulletindene ruller over plasten når ballene gripes og frigjøres. Når rundballer skal hentes ut av en stabel for fôring, eller når utpakkede baller skal flyttes, kan rulletindene enkelt trekkes av og en får et dobbelt ballespyd. Omstillingen av griperen er gjort på få minutter.

En overliggende arm kan leveres som ekstrautstyr. Denne er nødvendig hvis man skal gripe ballene og snu dem for lagring i flere høyder, eller man trenger støtte under lengre transport på ujevnt underlag.

Silagrip I krever et dobbeltvirkende hydraulistisk uttak. Leveres med 1,5 m hydraulikkslanger og ISOkoplinger. Koplingshaker som kan sveises rett på rammen eller på koblingsplater, og som igjen boltes fast til rammen, kan kjøpes hos forhandler av frontlaster. For 3-punkt montering leveres fester kategori II.

Vekt: 175 kg
Lengde: 1500 mm
Høyde: 700 mm
Gripearmlengde: 11 00 mm
Gripevidde: 1800 mm
Maks. ballediameter: 1400 mm

 

Silagrip 7 UM-7810
Trippel hydraulisk ballegriper med rulltinder for skånsom transport og håndtering av opptil 3 rundballer. Inkl 3-pkt feste. Hydraulisk ballegriper med rulltinder for skånsom transport og håndtering av 1-3 rundballer i plast. Med UM-7810 Silagrip 7 Trippelgriper kan ballene transporteres og stables uten å lage skader i plasten. 2+2 sett rulletinder utstyrt med lagerforinger roterer utenpå en standard Kverneland-tinde. Rulltindene ruller over plasten når ballene gripes og frigjøres.

Når rundballer skal hentes ut av en stabel for fôring, eller når utpakkede baller skal flyttes kan rulletindene enkelt trekkes av og en får et dobbelt ballespyd. Omstillingen av griperen er gjort på få minutter. Silagrip 7 krever dobbeltvirkende hydraulisk uttak. Leveres med 1,5 m hydraulikkslanger og ISO koplinger. Leveres med de fleste frontlasterfester.

Vekt: 260 kg
Lengde: 1330 mm
Høyde m/støttebøyle: 1320 mm
Griparmlengde: 1180 mm
Bredde: 2330 mm
Max ballediameter: 1200 mm
Max total ballevekt: 900 x 3 kg

 

Silagrip 8 UM-7805
Silagrip 8 er en dobbel hydraulisk ballegriper med elektrisk/hydraulisk ventil med 2 stk sylindre og elektrisk betjening fra traktor. Leveres med 3-pkt feste.

Hydraulisk ballegriper med rulltinder for skånsom transport og håndtering av 2 rundballer i plast Ved ensilering av rundballer i plast avhenger et godt resultat av mer enn selve pakkingen av ballene. Like viktig er det at plasten ikke blir skadet ved den videre håndtering og transport av ballene. Valgmuligheter Med Underhaug’s program for rundballegripere/løftere har man full mulighet til å velge forholdene 1, 1+1, 1+2, 1+3, 2+2, 2+3 og 3+3 alt etter traktorens kapasitet. En mann kan dermed alene transportere opp til 6 rundballer. Dette gir stor effektivitet ved transporten av rundballer, og man reduserer også kjøreskadene på jordet betydelig.

UM-7805 håndterer 2 stk baller. Funksjoner og kjøring En elektrisk styrt ventil på ballegriperen gir mulighet for å kjøre venstre side, høyre side og/ eller samkjøring. Dette betyr dersom man plukker opp 1 balle på høyre eller venstre side så vender man den elektriske bryteren mot den siden man vil skal være i funksjon. Når man skal legge fra seg de 2 opplastede ballene så vrir man bryter i midtstilling og åpner begge sidene samtidig. Ventilen har en normalt åpne stilling. (Bryter i midtre pos.) Dette betyr at man også kan bruke griper uten styrestrøm tilkoplet. Da vil begge armene bevege seg inn og ut.

Griperen kan monteres både på traktorens trepunktsoppheng og på frontlasteren. Man plukker opp en balle på høyre eller venstre side, kjører videre mot balle nr. 2 – senker ned og kjører inntil ballen for så å gripe denne også. Med UM-7805 Dobbelgriper kan ballene transporteres og stables uten å lage skader i plasten. 2+2 sett rulltinder utstyrt med lagerforinger roterer utenpå en standard Kverneland-tinde. Rulltindene ruller over plasten når ballene gripes og frigjøres. Når rundballer skal hentes ut av en stabel for foring, eller når utpakkede baller skal flyttes kan rulltindene enkelt trekkes av og en får ett dobbelt ballespyd. Omstillingen av griper er gjort på få minutt.

UM-7805 krever dobbeltvirkende hydraulisk uttak. Leveres med ventil, elektrisk bryter, kabler, hydraulikkslanger og ISO koplinger. Kan leveres med de fleste frontlasterfester.

Vekt: 350 kg
Lengde: 1330 mm
Høyde: 700 mm
Griparmlengde: 1180 mm
Bredde: 2330 mm
Max ballediameter. 1200 mm
Max total ballevekt: 900 kg x 2

 

Silagrip 9 UM-7725
Hydraulisk rundballegriper med 2 dobbeltvirkende sylindre.

For transport og stabling av rundballene på siden eller enden. Med denne modellen er det mulig å velge om en vil stable rundballene på enden, siden, eller i høyden. Gripearmenes utforming gjør at ferdig innpakkede rundballer transporteres/stables uten plasten skades. Gressballer fra 1,20 – 1,30 m i diameter kan håndteres.

UM-7725 er også utstyrt med antisigeventil. Dette gir sikrere transport over lengre distanser. Vi leverer frontlasterfester til de fleste frontlastere. Det kreves ett dobbeltvirkende hydraulisk uttak på traktor og ballegriperen. Løfteevnen er 900 kg.

Leveres med 1 m hydraulikkslanger og ISO-koblinger. Du kan fritt velge om ballene skal stables liggende eller stående. Løftehøyden på frontlasteren begrenser stablehøyden.

Vekt: 130 kg
Lengde: 1200 mm
Høyde: 550 mm
Gripearmbredde: 1900 mm
Max ballediam: 1300 mm

 

Silastrip UM-7850 / 7860 / 7870
Silastrip for enkel fjerning av plast og nett. Kan også brukes som vanlig rundballegriper.

Maskinell kutting og tømming av rundballer i plast. En enklere og sikrere hverdag for bonden. Silastrip har 3 standard tinder. En øvre og to nedre. I tillegg er den ustyrt med en hydraulisk arm på toppen som står normalt åpen i øvre stilling. Denne armen aktiveres/deaktiveres ved hjelp av hydraulikk.

Kjøring
De bevegelige armene settes i indre stilling. Sikt inn det øvre spydet så høyt som mulig på ballen. Ballen kjøres deretter «innom» den stasjonære kniven for kutting. Kjør videre til der ballen skal «sprenges» og utfores. Når man begynner å «sprenge» ballen vil den øvre armen straks gå ned mot det øvre spydet og klemme fast plast og nett.

Frigjøring av plast/nett gjøres ved at armene kjøres til indre posisjon og den hydrauliske topparmen vil da åpne seg og plasten faller av.

Kombiløsning
Silastrip kan også brukes som vanlig hydraulisk rundballegriper med rulletinder. Omstilling til rundballegriper er gjort på få minutter ved at man trer inn rulltinder på de 2 nedre tindene og sikrer med en skrue. Den vannrette kniven mellom tindene vippes opp og låses. Den øvre tinden demonteres og den hydrauliske topparm vippes opp i en loddrett stilling og låses. Deretter kan Silastrip brukes til vanlig rundballekjøring.

Vekt: 210 kg
Lengde: 1500 mm
Høyde: 700 mm
Gripearmlengde: 1200 mm
Maks balle diam: 1400 mm

Be om tilbud på Rundballeredskap

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el