Globus ringtrommel GRS CR

GLOBUS trommel GRS med Crosskill og sloddeplanke. Er bygd på samme basis som trommelen med cambridge-ringer.

Beskrivelse

GLOBUS trommel GRS med Crosskill og sloddeplanke benyttes på pløgsle for direkte ferdigstillelse av såbed. Den kjøres etter behov en eller to ganger. Første gangen i vinkel ca. 30o på pløyefårenes retning. En eventuell andre kjøring anbefales i vinkel 30– 60o på første kjøring. Fjærslodden jevner underlaget før pakking og klumpknusing med crosskill ringene. Kill ringene er konstruert for optimal knusing av Crossklumper i jordoverflaten. Fjærslodden har parallellført løfting/senking med justerbar tindevinkel. Dette gir alltid ønsket tindevinkel uansett høydejustering av fjærslodden.

Skorperivere kan monteres på fjærslodden. Disse løser opp underlaget før klumpknusing med crosskillringene. Dette kan blant annet benyttes hvis kraftig regnvær etter såing gir hard overflate som hindrer oppspiring av kulturveksten eller tilsvarende hard pløgsle som må løses opp for å oppnå sloddeeffekt og klumpknusing. Skorperiverne justeres enkelt opp eller ned ved å løse en ørepinne på hver enkelt tinde. Ved omstilling til transport heves fjærslodden i øvre stilling, for øvrig felles trommelen sammen og felles ut som trommel uten fjærslodd.

Teknisk spesifikasjon

Be om tilbud på Ringtrommel GRC CR