Reime gjødselutstyr

Reime gjødselutstyr

Reime

Det startet i 1932 med en liten bygdesmie etablert av Jon Reime. I 1932 ble Tobias Obrestad tatt opp som kompanjong, og firmaet ble hetende Reime & Co AS.  Produktprogrammet utviklet seg med årene og husdyrinnredninger ble tidlig en meget viktig del av dette. Reime var tidlig en drivkraft for å levere rasjonelle og dyrevennlige løsninger til den norske bonden. Reime er i dag markedsledende innen de fleste segment man arbeider innenfor.

Moderne produksjonslokaler og fleksible produksjons celler utnyttes og for å betjene kunder innen næringsmiddelindustri, trafikk og miljø samt bygg og anlegg. Reime tilbyr meget konkurransedyktig produksjon av en rekke type stål konstruksjoner i galvanisert eller rustfritt, gjerne i kombinasjon med ulike plater av plast, tre eller strekkmetall.

Teknologiutviklingen går hurtig. I en stadig mer omskiftelig verden er rasjonell og bærekraftig matproduksjon stadig viktigere slik Reime ser det. Derfor investeres betydelige ressurser hvert år i utvikling av ny teknologi. Reime besitter topp moderne verktøy og kompetanse for konstruksjon, modellering, applikasjon og dokumentasjon.

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el