RB 545 fastkammer

Den nye RB545 er den ideelle pressen for surfôr. Som en fastkammerpresse med integrert kutter, produserer den rundballer med en diameter på 1,25 m. Enten du presser fortørket eller fuktig gras, høy eller halm, håndterer RB545 dette uten problemer.

Beskrivelse

NY BREDERE PICK-UP 2,2 METER
Forbedret innmating av avling og et nytt design betyr at mer luft presses ut av hvert lag av materiale som mates inn i RB545. Pickupen som er utvidet til 2,2 m bredde er hentet fra våre presser med variabelt kammer. De 5,5 mm tykke pickup-tindene med høy styrke kommer fra våre store firkantballepresser. Et dobbelt fjæringssystem demper og gir en jevn føring av pick-up'en ved høye kjørehastigheter under pressing.

NYE KALDPRESSEDE PRESSERULLER OG STERKERE DRIVLINJE
Nye og sterkere kaldpressede presseruller er en viktig egenskap hos RB545 og RB545 Silage Pack. Overflaten på de nye presserullene har 10 langsgående ribber for å sikre at ballen dreies uansett hvordan forholdene er, eller hvilken type avling som presses. Den nye kammeret er også utstyrt med en ny og sterkere drivlinje.

STANDARD ROTORKUTTER MED SENKBAR KNIVBRU
Hydraulisk betjening av senkbar knivbru med betjening fra førerhuset, bidrar til at enhver blokkering behandles raskt og enkelt når materialet føres over i pressekammeret. En manuell knivvelger gir tre alternativer: 1) bruk av 10 av 20 kniver, 2) de neste 10 av 20 kniver, eller 3) alle 20 kniver.

VELG MELLOM NETT OG PLAST SOM BINDEMATERIALE
Både RB545 og RB545 Silage Pack leveres i standardutgave med et nettbindesystem som gir ballene en fin, holdbar og værbestandig overflate og sikrer at de beholder formen sin. RB545 Silage Pack kan eventuelt bruke en plastfolie i stedet for nett.


• Ingen reversering for å måtte løsne blokkeringer
• Ingen avling blir liggende igjen
• Overbelastningskobling
• 0, 10 eller 20 kniver innkoblet
• Automatisk utkobling
• Forpakkesystem med plast eliminerer behovet for nettbinding
  Øker også balletettheten og gjør slutt på nett som fryser fast
• Tandemaksler med bremser
• Hydrauliske bremser og trykkluftbremser

Be om tilbud på RB 545

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el