RB 2555 traktorskjær

Kraftig 2,5 meter bredt traktorskjær for middels store traktorer. 300° sving på skjærblad med 35 manuelle innstillinger ved kjøring forover, like mange bakover og utskiftbar slitekant med «Vegvesenstandard».

Introduksjon

Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk, men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Ideelt skjær til skraping av gårdsveier, snørydding og lignende. Godt utvalg av ekstrautstyr for optimal utføring av krevende arbeidsoppgaver.

Be om tilbud på RB 2555 Traktorskjær

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el