RB 2245 traktorskjær

Enkelt og robust 2,2 meter bredt traktorskjær med mange muligheter. 360° sving på skjærblad med utskiftbar slitekant med «Vegvesenstandard».

Introduksjon

Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk, men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Ideell for mindre traktorer til skraping av gårdsveier, snørydding og lignende. Godt utvalg av ekstra-utstyr.

Be om tilbud på RB 2245 traktorskjær

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el