R2 Magasin

Beskrivelse

Magasinet øker lagringskapasiteten og kan leveres i 3 m + 3 og 1m skjøteseksjoner. Magasinet kan fylles med rundballer, silohiv eller løsfôr fra blander. K2 CombiCutter etterfylles fra magasinet etter behov. Et magasin kan brukes både sammen med stasjonære og skinnegående maskin.

Stasjonær maskin påmontert magasin kan mate direkte ned på fôrbrettet eller levere til andre fôrsystemer, som band i taket, APF eller utfôringsmaskin. Automatikken etterfyller K2 CombiCutter fra magasinet etter behov. K2 CombiCutter montert sammen med magasinet på denne måten kan fjernstartes fra det andre fôrsystemet.

K2 CombiCutter opphengt i skinne kan hente fôr fra et stasjonært magasin. Magasinet kan da bare fylles med rundballer. En kjører maskinen langs skinnen, dokker inntil magasinet og henter en ny ball ved behov. Både K2 CombiCutter og magasin betjenes manuelt.

Bruksfordeler
Effektivisering
Klargjøre og lagre dagens behov for grovfôr en gang pr. dag
Forenkler hverdagen
Enkelt for avløser eller andre medhjelpere å utføre utfôringen
Fleksibel
Ideell utfôringsmetode for alle typer fôr
Sparer tid
Unngår å starte eventuell traktor flere ganger daglig

Kan leveres i flere konfigurasjoner:
Stasjonært R2 Magasin sammen med stasjonær K2 CombiCutter
Stasjonært R2 Magasin sammen med skinnegående K2 CombiCutter
Skinnegående R2 Magasin sammenkoblet med kombikutter
Kan tilpasses for bruk sammen med annet utföringssystem (for eksempel matning av silofôr i APF)
Styring: Manuell styring med start/stopp (for stasjonær R2)
Automatisk matning styrt med fotocelle (kan kjøres manuelt) for skinnegående R2

Teknisk spesifikasjon

Be om tilbud på R2 Magasin