Pronar

Pronar, med hovedsete i Narew i Podlasie-regionen i den nordøstlige delen av Polen, ble grunnlagt i 1988. I dag er Pronar en ubestridt leder innenenfor produksjon og salg av maskiner og utstyr til landbruk, kommunale tjenester og transportindustri med nesten 50% markedsandel i det polske markedet. Pronar er også en av verdens største produsenter av hjul til landbruks- og kommunale maskiner, pneumatiske og hydrauliske systemer, aksler for tilhengere, samt stålprofiler og plastkomponenter.

Pronar har mer enn 2000 ansatte. I sju moderne fabrikker på størrelse med 80 fotballbaner, brukes det daglig 600 tonn stål til å produsere 4 000 enkeltkomponenter. Selskapet har bygget forhandlernettverk i alle EU-land, Skandinavia og Russland. Pronars produkter blir eksportert til over 60 land inkludert Afrika, både Amerika og New Zealand og Australia.

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el