Heinrich Dreyer grunnla AMAZONE i 1883 og helt fra starten har selskapet vært en pioner i utvikling av landbruksmaskiner. Viktige milepæler for selskapet har vært utvikling av kornrensere og potetsorterere (1902), handelsgjødselspredere (1915), potetopptakere (1942), såmaskiner (1946), naturgjødselspredere (1947), sentrifugalspredere (1958), kraftuttaksdrevne jordbearbeidingsmaskiner (1967), åkersprøyter (1968) og miljøutstyr (1971)