Redskaper til jordbearbeiding, gjødsling og plantevern

Redskaper til jordbearbeiding, gjødsling og plantevern

Amazone

Heinrich Dreyer grunnla AMAZONE i 1883 og helt fra starten har selskapet vært en pioner i utvikling av landbruksmaskiner. Viktige milepæler for selskapet har vært utvikling av kornrensere og potetsorterere (1902), handelsgjødselspredere (1915), potetopptakere (1942), såmaskiner (1946), naturgjødselspredere (1947), sentrifugalspredere (1958), kraftuttaksdrevne jordbearbeidingsmaskiner (1967), åkersprøyter (1968) og miljøutstyr (1971)

 

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el