Redskaper

A-K maskiner er importør og forhandler av flere av Europas ledende redskapsprodusenter. Vi har også forhandleravtale med flere av Norges ledende redskapsprodusenter. Vårt redskapstilbud omfatter i første rekke traktordrevet utstyr for produksjon på friland og utstyr for snø, ved, skogsarbeid og transport.

A-K maskiner
Dyrskuvegen 10
Postboks 128
2041 Kløfta
epost: firmapost@a-k.no