Personvernerklæring

1    Innledning

I A-K Maskiner er vi opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger.  I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til personvern. 

2    Min konto

Dersom du har opprettet en konto hos A-K Maskiner er denne personlig. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler for å sikre at ikke andre får tilgang til kontoen, herunder å beskytte brukernavn og passord. Alle tilbud du mottar kan kun benyttes av deg personlig med mindre annet fremgår særskilt. Dersom du deler personalia eller annen persondata med oss, vil vi kunne bruke dette i forbindelse med tjenesten. 

3    Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, handlehistorikk og maskinpark.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er A-K Maskiner som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes. 

4    Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

Opplysninger du selv oppgir til oss
Når du registrerer deg som bruker hos oss, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn og e-postadresse. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere, slik som henvendelser til kundesenteret. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester, kjøpshistorikk eller sosiale medier du gir oss tilgang til. Vi samler inn informasjon via kontaktskjemaene som finnes på vårt nettsted. Formålet med dette er å ta kontakt i forbindelse med tjenesten du etterspør. For nyhetsbrevpåmelding benytter vi Sleeknote. 

Vi samler også inn informasjon via skjemaene som finnes på akmaskiner.no. Nedenfor følger en oversikt over de skjemaene som finnes på vårt nettsted:

  • Bestill prøvekjøring
  • Bestill tilbud
  • Bestill service
  • Skjemaer relatert til spesifikke produkter
  • Påmelding til nyhetsbrev

Hvordan vi lagrer og oppbevarer informasjonen
Informasjonen som innhentes via skjemaene på vårt nettsted sendes via epost til mottaker angitt i skjema, og på vår CRM-plattform Oculos Dialog. Påmelding til nyhetsbrev lagres også i Sleeknote, men blir automatisk slettet etter tre måneder.

Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre
Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

Din enhet og internett-tilkobling: Vi registrerer informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Vi samler også informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. 

Bruk av tjenestene eller kjøp: Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene eller kjøp du gjør, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene, hvilke funksjoner du har brukt på sidene og hva du har handlet. Dine kjøp lagrer vi for å kunne sende relevant informasjon om din maskinpark.

Informasjon om posisjon: Vi registrerer din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester, eller handler i våre butikker gjennom data fra kjøp du gjør. 

Opplysninger vi får fra andre kilder
Vi mottar fra tid til annen informasjon fra andre kilder slik som partnere og annonsører. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss. Vi mottar også såkalt profileringsinformasjon som kan gi oss antakelser om hvilke demografiske grupper du tilhører og dine preferanser. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Med partnere mener vi oppslagsleverandører som Produsentregisteret og Bisnode. Der innhentes og berikes din profil med adresse, landbrukstype og andre vurderinger lagret om deg. Du kan når som helst endre ditt samtykke til slik automatisk oppdatering av informasjon.

Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Bruk av informasjonskapsler er nærmere beskrevet her:
<cookie policy>

Automatisk Segmentering
Gjennom analyse av dine kjøp kan det utledes automatisk segmentering av deg som kunde. Disse opplysningene brukes til å tilpasse kommunikasjonen med deg dersom du har avgitt samtykke til dette.

5    Hva brukes opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

For å levere og forbedre tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og, om relevant, for å kunne betale for tjenester. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

For å tilpasse tjenestene og å gi deg anbefalinger og relevant markedsføring
Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg. 

For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering
Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å avgi samtykke og opprette en profil hos A-K Maskiner godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp eller sosiale medier. Din persondata kan også benyttes til å finne kunder som ligner deg gjennom automatiske vurderinger.

For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

For å forhindre misbruk av tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov. 

For å kommunisere med deg
Din e-post, ditt mobilnummer eller lignende kontaktinformasjon kan benyttes til å sende deg tilbud eller annen målrettet kommunikasjon. Du vil i slike tilfeller gis muligheten til å endre dine samtykker.

6    Deling av opplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av til samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til A-K maskiner. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene. 
Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd, eller ved innsynsbegjæringer. 

7    Administrering av personopplysninger

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette via Min Side, eller ved å kontakte oss på 
hege.andersen@a-k.no.

Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du selv endre dette i innstillingene eller ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette. 

Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på hege.andersen@a-k.no.

8    Sletting av persondata

Du kan når som helst kontakte oss dersom du ønsker å slette dine lagrede persondata. Vi vil også påse å slette din persondata dersom du ikke lenger har et aktivt kundeforhold til oss.

9    Særlig om markedsføring i e-post og SMS

Dersom du har et aktivt kunde- eller abonnementsforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder. Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser via <Min profil> og gjennom avmeldings-funksjonen i epostene/SMS-ene.

10    Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

11    Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om A-K Maskiners personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

A-K MASKINER AS
Postadresse: Postboks 128, 2041 KLØFTA
Besøksadresse: Dyrskuvegen 10, 2041 KLØFTA
E-post: firmapost@a-k.no
Org.nr: 946 468 037

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el