Hvilke kjemikalier skal ha HMS-datablad?

Farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk skal ha HMS-datablader. Det vil si stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper.

For å finne HMS datablader klikk her

Arbeidstilsynets faktasider om HMS-datablader, klikk her: