Misjon, visjon og verdier

Når alt kommer til alt dreier all forretningsvirksomhet seg om mennesker. Hva vi tror på, hva vi står for, hvorfor vi går på jobben om morgenen, hvordan kundene ser på oss - er fundamentalt for å vinne i markedet.

Vi er ikke en bedrift som tilfeldigvis selger og reparerer maskiner. Vi er ikke en gjeng som tilfeldigvis tusler på jobben fordi vi ikke har noe å bedre å ta oss til. Våre kunder gjør en viktig jobb. Derfor er det en forutsetning at de får topp produkter fra oss, men det alene er ikke nok. Vi bygger en virksomhet som hele tiden jobber for å sette nye bransjestandarder og som kundene våre skal være glad for at de valgte. Det er den spesielle opplevelsen kunder får når de har med oss å gjøre - enten det gjelder kjøp, service eller når det står i beit - som gjør at de kommer tilbake, og anbefaler osst il andre de vil vel. Slike opplevelser skapes bare når alle konsekvent jobber som et lag og spiller hverandre gode. Når vi kombinerer topp produkter med dyktige, kreaktive og entusiastiske A-K mennesker - som er stolte over hva vi alle sammen er med på å skape - er det ingen som vil slå oss.

Derfor er misjon, visjon og verdier viktige for alle som jobber i A-K maskiner.

A-K maskiner sin MISJON:

  • Våre kunder gjør en viktig jobb, derfor strekker vi oss hver dag for å være deres beste støttespiller..

A-K maskiner sin VISJON:

  • Målet vårt er at alle i A-K er med på å skape så gode oppleverlser at kunden anbefaler oss.

A-K maskiner sine KJERNEVERDIER:

  • Resultatorientert
  • Lagspill
  • Kunden først
  • Profesjonalitet og sannferdighet
  • Entusiasme

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el