Reime multivogn

Reime Mulitvogn kan løse et bredt spekter av opp-gaver innen landbruk, brannvern, industri, kommunal og anleggsteknikk

Beskrivelse

Reime Mulitvogn har todelt tank. En for slam/gjødsel/sandfang masse og en mindre for rent vann. Dette for å kunne spyle grøfter/avløp/sandfang septik osv. med høy-trykk samtidig som man suger opp/tømmer. Vogna kan dekke et bredt spekter med spesielle oppgaver og utstyr spesifikasjon tilpasses fra det helt enkle til avansert og integrert med en rekke spesial utstyr og kombinasjoner.

Vogna leveres i størrelse fra 4000 til 10000 l.

Be om tilbud på Multivogn

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el