Matebord

Beskrivelse

Bordet er beregnet til å ta de fleste typer fôr som rundballer, silohiv, plansilofôr som blokker eller finsnittet og direkteslått. Man kan også ha i mais, halm/høy eller andre forslag Det er solid bygd slik at det kan også takler direkte oppriving av rundballer. FeedRoboten henter fôret fra matebordet når den skal etterfylles, etter innprogrammert metode og mengde.

TKS Matebord kan utnyttes til å blande forskjellig fôr, samtidig vil en ytterligere blanding foregå når FeedRoboten fylles fra matebordet og under utfôring fra FeedRoboten.

I store besetninger og ved tilgang på flere ulike forkilder, kan man bygge store system med flere matebord som fyllekilder.

Vil en blande rundballer og løsfôr passer det best å benytte TKS Stripper på rundballene. En får av plasten og nettet fort og effektivt i tillegg til at rundballen blir revet opp og får samme konsistens som annet løst fôr. Fôrslagene kan derfor legges lagvis. Bunnbeltet kan manuellkjøres tilbake/fram for å utnytte volumet under fylling.

Bordet kan enten fylles fra enden eller fra siden. Tilhengerlass må tippes inn fra enden.

Systemet er enkelt og fleksibelt for dem som henter fôr inn til fjøset fra flere garder, der noen har rundballer andre silohiv eller plansilo. Om en senere vil endre høstelinje vil ikke dette påvirke fôringssystemet i fjøset, da både matebordet og FeedRoboten takler de fleste typer fôr, fra langt til kort fra vått til tørt.

TKS matebord kan leveres i to lengder, 4m og 7m. Hvor stort matebord en trenger er avhengig av forbruket av fôr pr.dag og om en ønsker å etterfylle bordet bare en gang pr dag

Den store fordelen med FeedRoboten i kombinasjon med TKS matebordet er at du alltid har et automatisk fôrsystem uavhengig av fôrslag, lagring og høstemetode. Brukeren justerer og programmerer FeedRobot for riktig type forslag, samt fyller matebordet. Denne foringsmetoden sparer brukeren for mye manuellt arbeid.


 

Be om tilbud på Matebord