Den sidemonterte FC 860 er utstyrt med L-oppheng, som er trinnløst forskyvbart og kan tilpasses de fleste traktorbredder. L-opphenget gjør det enkelt og raskt å koble snitteren til og fra, da inngrepet mellom tapp og hull skjer automatisk. Man har god oversikt over tilkoblingen fra traktorsetet.

Multi knivsystem

JF-STOLLs snitterotor har 2 unike egenskaper, som hver for seg har vært banebrytende innenfor snitterutviklingen. Det er Upper Cut og Multi Knivsystem. Upper Cutsystemet skjærer materialet ved et motstål, hvoretter det kastes direkte inn i tuten og ut. Det skal ikke innom først. Dette unngår friksjon mellom avlinger og rotorhus, og risikoen for skade på grunn av medfølgende stein eller stål reduseres. Multi-knivsystemet bidrar til å holde kostnadene for en eventuell reparasjon av knivrotoren nede. I stedet for å bytte ut en kniv som dekker hele rotorbredden, kan du klare deg med å bytte en kniv som bare dekker 1/4 av rotorbredden.

Upper Cut

Upper Cut snitter graset og blåser det ut i tuten i samme operasjon. Bred valseføring med optimalisert avlingstrøm gjennom maskinen gir høyere kapasitet. Ny kontrollboks gir høyere komfort og er enklere å betjene. Pro-Tec-koblingen beskytter transmisjonen ved plutselige stopp. Upper Cut gir 25-50% større kapasitet sammenlignet med tilsvarende finsnittere.

 

Ønsker du tilbud på Kongskilde finsnitter, fyll ut nedenfor og send inn