FC 860 har snitterotor med 2 unike egenskaper, som hver for seg har vært banebrytende innenfor snitterutviklingen. Det er Upper Cut og Multi Knivsystem. Upper Cutsystemet skjærer materialet ved et motstål, hvoretter det kastes direkte inn i tuten og ut. Systemet gir 25-50% større kapasitet enn tilsvarende finsnittere. Multi-knivsystemet bidrar til å holde kostnadene for en eventuell reparasjon av knivrotoren nede. I stedet for å bytte ut en kniv som dekker hele rotorbredden, kan du klare deg med å bytte en kniv som bare dekker 1/4 av rotorbredden.