ISOBUS-terminaler

ISOBUS er en internasjonal standard for kommunikasjon mellom betjeningsterminaler, traktorer og påbygde maskiner på den ene siden og landbruksprogramvare på den andre. Dette betyr at du kan styre alle ISOBUS-kompatible enheter med én terminal.

Beskrivelse

Amatron 3
Betjeningsterminalen AMATRON 3 –moderne og fremtidssikker

Med den praktiske og oversiktlige AMATRON 3 kan du betjene de forskjellige gjødslingsfunksjonene med bare én terminal. AMATRON 3 viser alle relevante data på en oversiktlig måte, og de få innstillingene som er nødvendige, gjør du raskt og enkelt.

AMATRON 3 har belyste taster og et display med høy oppløsning og god kontrast. Du finner all informasjon om styringen av gjødslingsteknikken i én visning. Avhengig av kjøresituasjonen og personlige ønsker kan du velge gjødslingsteknikken eller GPS-funksjonen som detaljvisning.

AMATRON 3 er helt bakoverkompatibel med AMATRON+ og kompatibel med ISOBUS-standarden og danner dermed en bro mellom NON-ISOBUS- og ISOBUS-enheter.

Med AMATRON 3 kan brukeren ikke bare betjene alle AMATRON+-utstyr (AMABUS), men også enheter som støtter ISOBUS-standarden, på en komfortabel og sikker måte. Naturligvis også enheter som ikke er produsert av AMAZONE.

AMATRON 3 gir mulighet til helautomatisk regulering av den angitte spredemengden. Definerte mengdeendringer foretas raskt og nøyaktig i forhåndsinnstilte %-intervaller.

Denne moderne betjeningsterminalen en oversiktlig, enkel og logisk menynavigering som gjør den svært allsidig. Datamaskinens svært kompakte form gjør at den tar liten plass i hytten.

CCI 100
CCI-ISOBUS-terminalen fra AMAZONE er resultatet av et samarbeid med flere andre produsenter av landbruksmaskiner i Competence Center ISOBUS e. V. (CCI).

Med CCI har AMAZONE og samarbeidspartnerne lagt grunnsteinen for innføringen av ISOBUS i praktisk bruk. CCI 100 fungerer som basis for en suksessiv omstilling av alle AMAZONE-maskiner og enheter til ISOBUS-standarden.

Amapad
En særdeles komfortabel måte å styrelandbruksmaskiner på

Med den betjeningsterminalen AMAPAD tilbyr AMAZONE en komplett løsning av høy kvalitet for GPS-applikasjoner som automatisk, GPS-basert delbreddekobling og Precision

Farming-applikasjoner. AMAPAD har en spesielt ergonomisk 12,1"stor berøringsskjerm.

Med det unike MiniView-konseptet kan applikasjoner som ikke brukes aktivt for øyeblikket, men som man ønsker å overvåke, vises oversiktlig på siden. Ved behov kan disse forstørres „med pekefingeren“. Muligheten til selv å velge visninger på „instrumentpanelet“ kompletterer ergonomien for brukeren.

I tillegg til delbreddekoblingen GPS-Switch pro er også en profesjonell manuell sporføring installert som standard i forbindelse med GPS-Track pro. GPS-Track kan oppgraderes til automatisk styring. RTK-nøyaktighet er også mulig.

Be om tilbud på ISOBUS-terminaler

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el