GXF front skiveslåmaskin

GXF-serien er Kongskildes nyeste serie av topp spesifiserte frontmonterte skiveslåmaskiner. Serien er konstruert for bønder og entreprenører, som stiller store krav til kapasitet, ytelse, arbeidskvalitet og holdbarhet.

Beskrivelse

Det fremste kjennetegnet ved GXF-serien er Contour Float, som er Kongskildes nye system for optimal terrengtilpasning. Contour Float gir maskinen en meget god evne til å følge terrenget, noe som optimerer arbeidskvaliteten og dermed avlingen. Fremtredende egenskaper ved Contour Float er:

• Sideveis vinkling på 12°

• Vertikal bevægelse opp til 55 cm

• Knivbjelken kan vippe frem og tilbake (16°), så den hele tiden er parallell med underlaget i kupert terreng

• Knivbjelken er har et «trekkende oppheng" i en robust toppramme. 

• Knivbjælken viker bakover ved evt kollision og unngår skade.

GXF har også Kongskildes lave knivbjelke som gir jevn stubb og god flyt. Med Kongskilde knivbjelke er det mulig å sette en lav og jevn stubb helt ned til 40 mm. Dette skyldes den lave angrepsvinkelen på 3º. Med  knivbjelken oppnås et nesten horisontalt snitt og dermed en jevn stubbhøyde og bedre gjennomstrømning i maskinen.

Kongskilde knivbjelke har en helt glatt underside. En steinbeskytter og slepesko er integrert i hele knivbjelkens bredde. Dette gir en optimal beskyttelse og sikrer lang levetid på knivbjelken. Den store bæreflaten gir et lite marktrykk, som skåner jorda og avlingen under slåtten, og gir raskere gjenvekst

Knivbjelkens Topp service system, gjør det mulig å sjekke og skifte tannhjul og lagere på en enkelt skive uten spesialverktøy. Og med Q + går også knivbyttet raskt og enkelt. Bare gjør et enkelt trykk med det medfølgende spesialverktøyet og kniven slippes ut. De kvasse Q+ knivene gir en fin stubb og er til og med vendbar på samme disk. Knivene er robust designet for å gi lang levetid 

GXF kan også leveres med Kongskildes effektive PE finger-crimper som gir raskere tørking av gresset mens fôrverdiene bevares. PE fingre er for alle forhold hvor det ønskes en fleksibel og effektiv stengelbehandling Med fingre i kunststoff har den lav vekt og krever minimalt vedlikehold.

Bak PE-behandleren ligger et stort forskningsarbeid, hvor både funksjon og holdbarhet er grundig testet ute på jordet. De mange, sterke PE-fingrene gør stengelbehandleren utrolig effektiv. Resultatet er raskere tørk og bedre fôr. Aggressiviteten i behandleren reguleres enkelt med et håndtak. 

Som alternativ til PE-crimperen kan man velge en behandler med stålfingre. Disse tåler mer juling og passer derfor i et miljø med mye stein eller ekstrem slitasje fra sandpartikler som suges opp fra bakken under slåtten.

Det kan også leveres valsecrimper som er en spesialbehandler som først og fremst benyttes der man dyrker grasarter som er følsomme og må behandles skånsomt, slik som kløver og lucerne.

 
 

Teknisk spesifikasjon

Be om tilbud på GXF

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el