GMT skiveslåmaskiner

GMT er Kongskildes siste genersjon av slepte skiveslåmaskiner. Maskinene kjennetegnes ved høy arbeidshastighet, og stor kapasitet, robusthet, gode kjøreegenskaper og god komfort.

Beskrivelse

GMT er bygget opp på en kraftig trekkramme og drag. Dernest er maskinen konstruert med det anerkjente sikkerhetssystemet Top Safe, som også gir maskinen optimal terrengtilpasning. 
Top Safe systemet gir en unik kombinasjon av effektivitet og sikring av maskinen. Man kan arbeide ca. dobbelt så raskt med en Top Safe slåmaskin, uten at støtkrefter ved kollisjon blir økt. Det sikrer lave serviceomkostninger og lang levetid på maskinene. Hvis maskinen under arbeidet kjører på en jordfast stein eller lignende aktiveres Top Safe systemet. Skjæreenheten “løftes” dermed over hindringen. Dette minimerer skader ved påkørsel og gir maskinen en lengere levetid. 

GMT har også Kongskildes lave knivbjelke som gir jevn stubb og god flyt. Med Kongskilde knivbjelke er det mulig å sette en lav og jevn stubb helt ned til 40 mm. Dette skyldes den lave angrepsvinkelen på 3º. Med  knivbjelken oppnås et nesten horisontalt snitt og dermed en jevn stubbhøyde og bedre gjennomstrømning i maskinen.

Kongskilde knivbjelke har en helt glatt underside. En steinbeskytter og slepesko er integrert i hele knivbjelkens bredde. Dette gir en optimal beskyttelse og sikrer lang levetid på knivbjelken. Den store bæreflaten gir et lite marktrykk, som skåner jorda og avlingen under slåtten, og gir raskere gjenvekst

GMT kan også leveres med Kongskildes effektive PE finger-crimper som gir raskere tørking av gresset mens fôrverdiene bevares. PE fingre er for alle forhold hvor det ønskes en fleksibel og effektiv stengelbehandling Med fingre i kunststoff har den lav vekt og krever minimalt vedlikehold.

Som alternativ til PE-crimperen kan man velge en behandler med stålfingre. Disse tåler mer juling og passer derfor i et miljø med mye stein eller ekstrem slitasje fra sandpartikler som suges opp fra bakken under slåtten.

Det kan også leveres valsecrimper som er en spesialbehandler som først og fremst benyttes der man dyrker grasarter som er følsomme og må behandles skånsomt, slik som kløver og lucerne.

Med Quick’n Safe gjøres knivskiftet raskt og enkelt, uten at man trenger å løsne muttere eller bolter. Kun et enkelt trykk nedover, med det medfølgende  spesialverktøyet, og kniven blir frigjort fra den unike sikringstappen. Som de eneste på markedet har Kongskilde innebygget en patenteret sikkerhetstapp, som betyr at kniven først kan komme fri, når det avlange hullet i kniven vender i en bestemt vinkel i forhold til sikkerhetstappen. Dette gir optimal sikkerhet.

 
 
 

Teknisk spesifikasjon

Be om tilbud på GMT

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el