Globus Maskinfabrikk ble etablert i 1911 med produksjonen av hestesko og ljåblad. Etter hvert ble hesten byttet ut med maskiner og bedriften omstrukturerte seg til å produsere korn og frørensemaskiner. I 1955 ble bedriften kjøpt av Kverneland AS og produksjonen av høysvans ble startet. Senere ble produktspekteret utvidet til såmaskiner, skålharver, gjødselspredere, steinplukkere og steinriver. I 1987 medførte internasjonalisering av Kvernelandkonsernet til nedleggelse av Globus AS. Kverneland overførte i 1988 produksjonsrettighetene på steinutstyret til nye eiere som etablerte Globus Mekaniske Produkter AS. Etter en omskiftelig 10- årsperiode ble bedriften overtatt av nåværende eier i 1996 og tok etter hvert tilbake navnet Globus AS.
I dag produserer Globus fortsatt steinplukkere og steinriver men også, tromler, steingrepp, rundballegafler og slodder. I tillegg produseres vi gravemaskinutstyr som skuffer, hurtigkoblinger, adapterplater, skuffefester, tromler og pallegafler for gravemaskiner mellom 0,5 og 30 tonn.
Globus har gjennom sine 100 år med mekanisk industri utviklet seg til å bli en stadig mer moderne bedrift. Med maskiner som datastyrt plasmaskjærer og robotsveiseanlegg både effektiviserer og forbedrer vi våre produksjonsmetoder i takt med tiden. Vi i Globus er stolte av vår bedrift, og vi bruker vår historikk som ledetråd for fremtiden.