Gjødselutstyr

Beskrivelse

HMV slangespreder
Prinsippet med HMV slangespreder er at en kobler plast- eller flatslange mellom pumpe ved gjødsellageret og ut til spreder. Slangespredning gir mindre kjøreskader enn annet tyngre gjødsel-utstyr. HMV slangespreder leveres standard med 3-pkt. feste eller valgfritt redskapskoblingssystem, slangeinnfestning 3” Bauer Hun-kobling, spredebrett og 35 mm dyse. Slangespreder drar gjødselslangen etter seg. Slangetrekk i sentrum av spreder for å unngå skjevtrekk på traktoren. HMV slangespreder gir en effektiv og jevn spredning av husdyrgjødsel. Prøvemelding 2-1995 fra ITF/Planteforsk viser at HMV slangespreder gir jevnest spredebilde.

HMV stripespreder
HMV stripespreder er et utstyr for fremtiden. Med stripespreder er spredetidspunktet fleksibelt. HMV stripespreder reduserer tidspresset i gjødselsesongen og gjør nabosamarbeidet uproblematisk.

Modellvarianter
Finnes i to modeller, 9 og 12 m bombredde. Særpreges av stor spredekapasitet og jevnt spredebilde. Ved at gjødsla legges ned på bakken oppnår man vesentlige miljømessige fordeler som lavt nitrogentap, minimal tilgrising og små luktplager. Man får også minimal tilgrising og blir lite væravhengig.

HMV slangetrommel
Hydraulisk drevet innkveilingstrommel for flatslange. Utskiftbar trommel med enkelt trommelskifte. Dvs. ved store lengder kan en ha flere tromler med slanger som enkelt kan kveiles ut og skjøtes sammen. Traktormontert trommel med 3-pkt feste - Kan også leveres med HMV eller Triangel hurtigkoblingsfeste som ekstrautstyr. Trommeldrift kan kobles ut for rask utkveiling av slanger.

Modellvarianter:
GS1    HMV slangetrommel m/stativ, kap. 350 m
GS2    HMV slangetrommel m/stativ, kap. 700 m

Flatslanger koblinger mm.
Vi leverer norskproduserte flatslanger fra Mandals Reberbane.
Til spredeutstyr, slanger og pumper leverer vi originale Bauer hurtigkoblingsdeler.

Doda sentrifugalpumpe
Doda pumper type AFI er blitt utviklet til behandling av gjødsel eller animalsk slam, som det ellers ikke er mulig å pumpe på grunn av materialets kompakte konsistens. De faste bestanddeler findeles av kuttekniver. Gjødselen kan heretter transporteres tilbake til tanken for å bli blandet, eller den ledes inn i gjødselsprederen eller en annen type av transport av det behandlede gjødsel.

Denne operasjonen kan utføres ved hjelp av en flerventil som er plassert på pumpens utgang.

AFI pumper er utstyrt med en Widia mekanisk akseltetning. Dermed unngås ulempene som følge av hurtig nedbrytning av den fettsnorspakningen som normalt brukes. Akseltetningen forbedrer pumpens ytelser og forkorter sugetiden.

AFI pumper er fremstilt i forskjellige modeller med varierende ytelser og kraftforbruk. De kan leveres enten med utveksling for traktordrift eller til direkte trekk ved hjelp av elektrisk eller dieselmotor.

Tekniske data:
Pumpekapasitet    24 - 240 m3/time*)
Sugehøyde           5-6 m
Trykk                     inntil 14,5 bar
Omdr./min             540/1000
Kraftbehov            fra 30 -150 Hk

*) Doda leverer pumper med kapasitet inntil 720 m3/time

Be om tilbud på Gjødselutstyr

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el