Garanti- og serviceavtale

 

 

A-K maskiner tilbyr nå i samarbeid med IF forsikring en Garanti- og serviceavtale for nye traktorer med inntil 7 års varighet. Avtalen gir en helt ny forutsigbarhet over maskinkostnadene ved at man betaler en månedlig fast pris for alle kostnader til service og eventuell maskinskade som ikke dekkes av den vanlige kaskoforsikringen i avtaleperioden.

Med inntil 7 års varighet og fleksibilitet både i forhold til brukstid og modellstørrelse, er A-K maskiners nye service- og garantiavtale den beste du kan få i dag. Den gir en unik forutsigbarhet i kostnader forbundet med maskinholdet. Med faste månedlige innbetalinger unngår du store innhogg i likvidene når det uforutsette inntreffer. Slik får du en tryggere og bedre hverdag med din traktor. 

A-K maskiners garanti- og serviceavtaler er et samarbeid mellom A-K maskiner og If forsikring. Vi tilbyr avtaler med varighet inntil hele 7 år, med en solid utvidelse av dekning i forhold til tidligere. For eksempel er både utrykning og eventuelle kostnader til transport relatert til garanti tilfeller dekket inn i avtalen. Dekningen tar hånd om alt tilsvarende en maskinskadedekning fra If forsikring. Du betaler en fast månedlig sum i avtalens periode, og det som varierer er egenandelen på kr 5.000,- i de tilfellene avtalegarantien benyttes. Ønsker du service utført utenfor verkstedet tilkommer utrykningskostnad. Ved behov for service leveres kjøretøyet på verkstedet uten noen egen faktura på det. Du mottar en månedlig faktura for avtalen, og ønsker du ytterligere reduksjon av fakturaer, kan avtalekostnaden legges inn i leasingen til SG finans. Dette gir en unik forutsigbarhet og enkelhet i dine driftskostnader.  Last ned mer informasjon med viktigste spørsmål og svar om garanti- og serviceavtlen.

Nedenfor ser du hva den nye avtalen dekker.

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el