G3 garanti

G3 garanti er A-K maskiners 3 års garanti på nye traktorer og treskere som selges av A-K’s salgs- og servicesteder

Beskrivelse

Alle nye traktorer og treskere fra A-K maskiner leveres med G3 garanti. Garantien forutsetter at maskinene følger fabrikkens forskrifter for service og vedlikehold og at bare originale reservedeer benyttes ved service.

A-K maskiners garantibetingelser gjelder for nye traktorer og skurtreskere, solgt av A-K maskiner AS eller en forhandler for A-K maskiner AS. Garantien gjelder i tre år fra førstegangs registrering av traktor eller skurtresker. For demonstrasjonstraktor gjelder også førstegangs registreringsdato. Det er ingen timebegrensing for betingelsene.

Garantien betinger at foreskrevet serviceprogram fra produsent, slik det fremkommer av servicebok, følges, med bruk av originale reservedeler, og at service utføres av A-K maskiner AS eller en forhandler for A-K maskiner AS. Garantien bortfaller hvis ikke serviceprogram er dokumentert i serviceboken.

Reservedeler som inngår i serviceprogrammet dekkes ikke av garanti.

For øvrig gjelder ansvarsbegrensing i henhold til salgs- og leveringsbetingelser på kjøpekontrakt.

Unntatt fra garanti er etterfylling av gasser og væsker, korrosjon, glass, clutchlameller, bremsebelegg og bremseskiver med mindre en klar material- eller fabrikasjonsfeil viser seg på vedkommende del innenfor garantiperioden. Utrykning og transport dekkes ikke. 

A-K maskiner
Dyrskuvegen 10
Postboks 128
2041 Kløfta
epost: firmapost@a-k.no