FCT ProTec

FCT ProTec er robuste slepte eksaktsnittere med stor kapasitet. Begrepet ProTec forteller at de er ekstra beskyttet mot inntregning av mulige fremmedlegemer.

Beskrivelse

FCT 1060 har en transmisjonslinje som er beregnet for ca 200 hk. I transmisjonen er det en friksjonskobling som utløses av høy eller plutselig belastning, som når et større fremmedlegeme er på vei inn i maskinen.

FCT 1060 kan leveres med metalldetektor. Den blir da utstyrt med et sett matruller som er avmagnetisert. Foran rullene er det et magnetfelt som vil bli påvirket hvis et metallobjekt nærmer seg - dette utløser umiddelbar stopp av innføringen slik at at metallobjektet ikke når fram til kutterotoren. En kraftig reversering av maskinen som er hentet fra de større modellene, er også standard på FCT 1060 ProTec. Dette innebærer overføring av tilstrekkelig kraft når man må reversere for å få ut fastkjørt materiale.

I kuttesystemet blir graset snittet ved motskjæret før det det kastes direkte opp i tuten og ut. Avlingen går ikke ned gjennom rotorhuset først. Derved ungår man at avlingen skaper friksjon mellom kniver og rotorhus, og risikoen for skade på grunn av medfølgende stein eller stål minskes. Upper Cut-rotoren sikrer et lavt energiforbruk og kan spare opp til 100 HK.

Snitterotoren har et såkalt Multiknivsystem. Dette er med på å holde omkostningene ved en eventuell reparasjon av knivrotoren nede. I stedet for å måtte skifte en kniv som dekker hele rotorbredden kan man klare seg med å skifte en kniv som dekker 1/4 av rotorbredden.

Kniven er utformet slik at den sikrer snitterotoren mot overlast. Den har innebygget bruddlinje som den vil brytes ved dersom det kommer et større fremmedlegeme inn i maskinen. Den løse delen blir kastet direkte opp i tuten og forårsaker ikke ytterligere skade. Motskjæret er tungstenbelagt og kan vendes, slik at levetiden fordobles.

FCT 1060 kan leveres med 1,80 m eller 2,10 m pickup.

 

Teknisk spesifikasjon

Type FCT 1060
Traktor min. (kW/HK) 88/120
Traktor maks. (kW/HK) 140/190
PTO 1 3/8" – 21 splines
PTO (o/min) 1000
Rotorbredde 720 mm
Antal kniver 24/32
Snittelengde teoretisk (mm) 8-16-(32)
Transportbredde (m) 3,3
Pick-up (m) 2,1
Skærebord (m) 2,4
Metalldetektor Ekstrautstyr
Standardhjul 14/65×16
Reversering Hydraulisk
Oljeuttak 1 DA
Vekt (med pickup) 2300 kg

Be om tilbud på FCT ProTec

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el