FCT 1260 - 1360 - 1460

FCT 1260, 1360 og 1460 er eksaktsnittere i den virkelig store klassen som gir en formidabel kapasitet. Maskinene har en veldig kraftig, men enkel overføring og en kraftig innmating, alt med det formål å gi minimalt vedlikehold og få reparasjoner.

Beskrivelse

Innmatingen på FCT 1360 er drevet av pto-aksler og girkasse. Innmatingen er økt med 20% sammenlignet med FCT 1060. Det betyr høy ytelse og optimal utnyttelse av den 5-delte kutterotoren, som er standard fra FCT 1360. Maskinene har også en pickupbredde på 3.10 m. Pick-upen gir avlingen en jevn strøm gjennom innføringsvalsene foran rotoren. Og en fin flyt av avlingsmassen gjennom maskinen.

Upper cut gir lavere dieselforbruk, snitter gresset samtidig som det blåses ut i tuten. Optimert drivlinje med overføring til innføringsvalser via PTO aksler skaper mindre daglig vedlikehold. Bredest mulig valseinnføring med optimert avlingsflyt gennom maskinen, som igjen gir høyere kapasitet. En ny kontrolboks skaper bedre komfort og enklere betjening.

Dobbel dreiegearboks gir mulighet for 3 meter pick-up, og dermed klarer FCT King Size brede skårer etter storriver eller GXT med collector.

FCT 1360 og FCT 1460 er de eneste snittere på markedet med en trekkstang, hvor man under arbeid kan velge mellom å ha ha maskinen offset, semi offset eller in-line med traktoren. Det gir frihet til å velge optimal kjøreteknikk i den aktuelle situasjon.

Teknisk spesifikasjon

Be om tilbud på FCT King Size

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el