FC 860 eksaktsnitter

FC 860 er en finsnitter for mindre traktorer. 40 kW ytelse er nok til å oppnå et tilfredsstillende resultat i de fleste tilfeller. Kapasiteten øker med traktorens kraft og FC 860 kan benyttes med traktorer opp til 92 kW.

Beskrivelse

FC 860 har snitterotor med 2 unike egenskaper, som hver for seg har vært banebrytende innenfor snitterutviklingen. Det er Upper Cut og Multi Knivsystem. Upper Cutsystemet skjærer materialet ved et motstål, hvoretter det kastes direkte inn i tuten og ut. Det skal ikke innom først. Dette unngår friksjon mellom avlinger og rotorhus, og risikoen for skade på grunn av medfølgende stein eller stål reduseres. Bred valseføring med optimalisert avlingstrøm gjennom maskinen gir høyere kapasitet. Upper Cut gir 25-50% større kapasitet enn tilsvarende finsnittere.
 
Multi-knivsystemet bidrar til å holde kostnadene for en eventuell reparasjon av knivrotoren nede. I stedet for å bytte ut en kniv som dekker hele rotorbredden, kan du klare deg med å bytte en kniv som bare dekker 1/4 av rotorbredden.
 
Den sidemonterte FC 860 er utstyrt med L-oppheng, som er trinnløst forskyvbart og kan tilpasses de fleste traktorbredder . L-opphenget gjør det enkelt og raskt å koble snitteren til og fra, da inngrepet mellom tapp og hull skjer automatisk. Man har god oversikt over tilkoblingen fra traktorsetet.
 
En ny kontrollboks gir høyere komfort og er enklere å betjene. Pro-Tec-koblingen beskytter transmisjonen ved plutselige stopp.
 

 

Teknisk spesifikasjon

Type FC 860
Traktor maks. 92 kW/125 HK
Pick-up  1,8 m
Kuttelengde  15-30 mm
PTO  1 3/8″ – 6 spor
Hjuldimension 23×10.50-12
Bredde  2,50 m
Vekt  1600 kg

Be om tilbud på FC 860

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el