F2 Fôrutlegger

Beskrivelse

TKS F2 kombi er konstruert med tanke på riving og utfôring av alle typer grovfôr. F2 kombi arbeider godt med rundballer, også av langt gras. Utmaterbeltet er plassert på motsatt side av førerplassen, slik unngås at utmatet materiale kommer i konflikt med driv-hjulet under utfôring. F2 kombi kjøres fremover til enden av fôrbrettet, og utmating skjer samtidig med at maskinen rygges tilbake. På denne måten kan alle typer grovfôr rives og fordeles problemfritt.

TKS betyr fleksibilitet - utbygging fra stasjonær til hjul- eller skinnegående utgave er mulig.
• Fôrutlegger for kort/langt fôr og rundballer
• Hjulgående utgave leveres med enkel styring som standard, kabeltrommel, festebrakett og kabel er ekstrautstyr.
• Skinnegående utgave leveres komplett med 1 stk. motorløpekatt og 1 stk. skyveløpekatt. El.skap og førerplass er her plassert i samme ende som utmatingen. El. tilførsel besørges av kunde/elektriker.

 

Be om tilbud på F2 Fôrutlegger