Elektrotaljer

Beskrivelse

TKS har utviklet markedets mest komplette system innen løfting og transport.

Taljer
Styringer
Løpekatter
Skinnesystemer
Traverskraner
Grabber.

TKS Elektrotaljer brukes til
• Uttak av grovfór fra tårnsiloer og plansiloer
• Innlegg og uttak fra høytørke

TKS kan skreddersy løsninger for de aller fleste behov. Taljer og kransystemer er Multifunksjonsutstyr. Riktig planlagt og utbygd dekker man mange løft og transportbehov i en moderne landbruksbedrift. Innlegging og uttak av silo, høy, flytting paller og redskap, heising av storsekker, reparasjoner på redskap og maskiner m.m.

Tilleggsutstyr:
• Trådløs radiostyring
• Skinnesystemer
• Traverskraner
• El.hydr. grabb
• Siloklyper

Be om tilbud på Elektrotaljer