Eco spreder

Enkel, eksakt og lønnsom. Bidrar til å redusere Nitrogen-tap.

Beskrivelse

Ecosprederen er konstruert slik at den sprer gjødsla ut i store dråper med lav fallhøyde og kraft.  Jo større dråper desto bedre er nitrogenet beskyttet mot fordamping. Dråper som er dobbelt så store, vil dermed gi halvparten så stor overflate pr. liter gjødsel. Det gir igjen vesentlig mindre ammoniakk fordamping og Nitrogentap.

For at de store dråpene skal forbli store med relativt liten overflate når de treffer og legger seg på bakken, må hastigheten/kraften den treffer bakken med, ikke være for høy. Ecosprederen arbeider etter pendel prinsippet. Utgangshastigheten er lavere enn fra bredspredere/fanespredere. Sammenligning på samme vogn viser at utgangshastigheten fra fanespreder er 42 km/t mens Eco spreder har 29 km/t, Det er ca 30% lavere og gir en klar fordel med bruk av Eco sprederen kontra bredspreder. 

Ecosprederen har også en svingkrans med stoppere som kan flyttes/stilles. Følgende arbeidsbredder kan dermed forhåndsinnstilles med følgende overlapp:

  • 9 m, med overlapp 2,5m.
  • 10m, med overlapp 2 m
  • 12 m, med overlapp 1,5 m
  • 15 m, med overlapp 0,5m2.


Eco spreder har dyse/mengde tilpasset norske driftsforhold. Det er enkelt å sette inn strupering som reduserer mengden per tidsenhet eller pr. da, gitt samme framdriftshastighet.


Reime Eco spreder kan leveres i tre utførelser.

  • Reime Eco spreder standard 15 m.
  • Reime Eco spreder W 18 m. Leveres på forespørsel
  • Reime Eco Duo spreder 21 m

Be om tilbud på Eco spreder

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el