Produksjonen ved fabrikkanlegget er meget moderne. Alle konstruksjoner og produktdokumentasjon tar utgangspunkt i tredimensjonale dataverktøy.  Dette reduserer utviklingstid og sikrer en bedre forhåndskontroll. Også produksjonsteknologien preges av moderne utstyr i form av laserskjæring, cnc-styrt knekking, cnc-styrte maskiner (dreiing og fresing) med robotbetjening, flere robotsveiseanlegg, automatisert slyngrensing og pulverlakkering med automatikk.  Dette gir grunnlag for høy kvalitet og slitestyrke og reduserte kostnader.

 I tråd med de produksjonstekniske mulighetene arbeider Duun Industrier kontinuerlig med å utnytte nyvinninger i stålkvaliteter og de aller fleste av produktene framstilles i høgfaste stålkvaliteter. Dette gir en høyest mulig deformasjonsstyrke.