Store baller - større kapasitet

De nye Big Baler firkantpressene har økt kapasitet med opptil 20%. Velprøvd teknolog og moderne maskinstyring gir god driftssikkerhet og effektiv produksjon for både storbønder og entreprenører.

Introduksjon

New Holland har vært leder i det storpressesegmentet i over 25 år, og har innført en rekke nyvinninger som har revolusjonert arbeidet med store presser over hele verden. Bønder kan velge fra et bredt spekter av ballestørrelser, fra 80x70 cm opp til den største på 120x90 cm. De er garantert en ultimate presseytelse i alle avlinger - både konvensjonelle og spesialavlinger. De nye modelene har en kapasitetsøkning på så mye som 20%, og en forbedring i graden av komprimering av opp til 5%.

Beskrivelse

For alle som driver storballepressing er kapasiteten en nøkkelfaktor. Flere baller pr. timer betyr høyere inntjening. Med den nye BigBaler vil du være i stand til å presse opp til 110 baller pr. time. I tillegg kan kapasiteten økes med opptil 20%. Det nye MaxiSweep pick-up designet øker kapasiteten og og plukker også mer effektivt inn hvert eneste lille strå. Antallet stempelslag pr. minutt er økt med 14%, og den direkte inmatingen gjennom en uniform innføringskanal, med matekontroll og forkomprimering sikrer at New Holland BigBaler har den høyeste kapasiteten i treskermarkedet

Be om tilbud på BB Big Bale

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el