I73 BaleShear

Beskrivelse

I73 BaleShear ble først utviklet av Tanco for bedre å forbedre matingen av rundballer i vintermånedene. Før i73 BaleShear var fôring med rundballer arbeidsintensivt da man måtte forlate førerhuset og manuelt åpne ballen med kniv og deretter gå inn i førerhuset igjen. Denne jobben var tidkrevende, utgjorde sikkerhetsrisiko, var ubehagelig og gjorde gjenvinning av plast til en mer tidkrevende og vanskelig oppgave. Med i73 BaleShear gjør man hele jobben fra lager til kutter/utlegger/fôringsring. Baller opp til 1,55m i diameter plukkes og deles i biter. Plasten holdes av en patentert gripemekanisme uten å stikke hull og eliminerer derfor sannsynligheten for å rive plast. Når ballen er sluppet, kan plastrestene deretter bli kjørt til et avfallspunkt.

Be om tilbud på BaleShear

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el