APF – Appetittfôrvogn

Beskrivelse

APF Touch er en kraftig forbedret utgave av det velkjente APF-konseptet. Vogna har fått et avansert Touch-skjerm for enklere betjening. Designet på vogna er også kraftig forbedret med tanke på sikkerhet, funksjonalitet og vedlikehold.

Kombinasjonsløsningen bidrar til optimal fôring av dyra, bedre kvalitet på melka og lavere kraftfôrkostnader - automatisk. Den eneste arbeidsinnsatsen er å fylle og rengjøre vogna.

Tilleggsutstyr
Overvåking/feilmelding via mobiltelefon/SMS
Leveres med strømlederskinne, kabel på streng eller kabelvogner (230 V 1-faset)
Skinner og oppheng

Enkel betjening
Driftssikkerhet og fleksibilitet er høyt prioritert i det nyutviklede styresystemet. Vi benytter samme anerkjente type PLS’er som brukes i styringen av store industrimaskiner.

Brukermenyen er selvforklarende for hvert steg og svært enkel å betjene. APF Touch kan programmeres til flere ulike beiterytmer og kraftfôrtildelingen kan tilpasses hvert enkelt dyr. Vogna kan kjøres manuelt om nødvendig.

Argumenter for APF:
Batteridrift (24V) eller sterkstrøm 1-faset.
Automatisk, justerbart kollisjonsvern
Driftssikre løpekatter med 4-hjulstrekk, mykstart/stopp på framdrift
CE-godkjent PLS/datastyring
Individuell programmering
Telleenheten sørger for riktig posisjonering av vognen.
Meny for opptrapping/nedtrapping av kraftfôr
Mulighet for å fôre ut både "kraftfôrstreng" og punkttildeling
Stor og solid kraftfôrbeholder, integrert i konstruksjon. Volum 280 liter
Solid justerbar bunn i lakkert stål, utformet for bedre å samle fordryss.
Vognen kan fylles automatisk fra TKS Fylltømmer eller TKS Kombikutter
Alle kabler er skjulte for å hindre slitasje fra dyra
Egen menyfunksjon sikrer jevn fylling fra fôrnedslipp
Returnerer og fortsetter fôring på samme sted etter fylling eller kraftfôrtildeling
Kan kjøres på enkel eller dobbel skinnebane
Touch-modellen har enklere adkomst til vedlikeholdspunkter

Bedre fôropptak
Appetittfôring vil i de fleste tilfeller gi store besparelser i tidsforbruk og totaløkonomi. Det har mange APF brukere erfart.

Kyrne får et bedre tilpasset fôringsregime og grovfôret oppleves som friskere. Dyra eter mer og riktigere. Hyppigere tildeling av kraftfôr (4-8 ganger i døgnet) bidrar også til jevnere pH i vomma og dermed bedre ytelse.

Kostnadsbesparende
Økt appetitt på grovfôr reduserer kraftfôrbehovet. Med APF vil også kraftfôrutmålingen være svært nøyaktig for hvert individ. For en besetning på 15-20 melkekyr kan kostnadsbesparelser på kraftfôr utgjøre 10-20.000 kroner i året. Dette vil kunne variere fra tilfelle til tilfelle, men det er viktig at hver enkelt tilpasser et kjøre/bruksmønster som passer egen besetning og foringsrytme. Det er mange variabler som spiller inn for å få den mest optimale situasjonen i eget fjøs. En må også ta hensyn til sesongmessige variasjoner.

God sikkerhet
APF Touch er utformet slik at kua eter direkte fra vogna. Stående spiler som står på skrå innover i vogna reduserer faren for skade på dyr og reduserer forspill på gulvet. Vogna er utstyrt med sikkerhetsfunksjon som gjør at den returnerer dersom den møter motstand, f.eks. fra dyr som har kommet inn i midtgangen. Nødstopp er montert på begge sider av vogna.

Be om tilbud på APF – Appetittfôrvogn