ZA-TS - maksimal nøyaktighet

Amazone ZA-TS har tankvolum fra 1400 til 4200 liter. Den har hydraulisk drift. Konstruert for arbeidsbredder på opptil 54 meter og har en unik nøyaktighet og betjening av kantspredning. Det nøyaktige veiesystemet med tiltsensor, variabelt dropp-punk og kantsprederteknolog, gjør dette til en spreder i verdensklassen.

Introduksjon

ZA TS

  • ISOBUS
  • Opptil 128 delseksjoner
  • Hydraulisk drift av skiver
  • Veieceller
  • Tiltsensor
  • N sensor kompatibel
  • Svært godt egnet for kjøring med tildelingskart
  • AutoTS kantspreder til begge sider(styres viaterminal)
  • Endrer spredebredde fra terminalen
  • Mulighet for WindControl 

Førsteklasses gjødselspreder - Egner seg svært godt for de som har mange skifter, dårlig arrondering og som sprer mye gjødsel. 

Beskrivelse

 

 


• Stort beholdervolum, opptil 4 200 liter
• Opptil 54 m arbeidsbredde
• Opptil 650 kg/min
• Opptil 500 da/t
• Kan kjøres i opptil 30 km/t
• 200Hz veieteknikk med helningssensor
• Moderne ISOBUS-kommunikasjon

Ingen dreieprøve. Angi spredemengden, og kjør! Enklere blir det ikke!

Det sammenligner automatisk den faktiske spredemengden med den innstilte mengden. Avvik i flyteegenskaper, for eksempel ved heterogen mineralgjødsel, registreres, og sprederen stilles automatisk inn på nytt via de elektriske doseringsspjeldene.

For en slagbasert næringsbalanse blir dessuten spredningsmengden nøyaktig dokumentert.

For balansert næringsforsyning kan spredemengden endres med et knappetrykk på ISOBUS-terminalen.

Helningssensoren sørger for at du holder balansen

Kombinasjonen av helningssensorsystem og veiealgoritme øker presisjonen og slagkraften til veiesprederne ZA-TS Profis Hydro.

Ved hjelp av et helningssensorsystem tas mulige effekter av endring av tyngdepunktet til Profis under kjøring med i betraktningen under måling: En toakslet helningssensor, som registrerer helningen mot venstre og høyre, korrigerer målefeil som kan oppstå ved kjøring i oppover- eller nedoverbakke eller ved kjøring i skråninger.

I kombinasjon med en intelligent veiealgoritme registreres dermed avvik i flyteegenskaper ved heterogen mineralgjødsel, enda bedre, og sprederen stilles automatisk inn på nytt via de elektriske doseringsspjeldene.

Se våre instruksjonsfilmer for innstilling og bruk

 

 

Teknisk spesifikasjon

Be om tilbud på Amazone ZA-TS

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el