UF åkersprøyte

Nøyaktig, økonomisk i bruk og miljøvennlig!

Beskrivelse

Åkersprøytene fra AMAZONE er i samsvar med bestemmelsene i loven om plantevernmidler, direktivene fra Julius Kühn-instituttet og de strengeste europeiske testnormene (ENTAM-sertifisering, D - 1732).

På anmodning utstyres åkersprøyter fra AMAZONE med sertifiseringsmerket fra den tyske produktkontrollen.

Stabil lettvektskonstruksjon:
- Sikkerhet i alle kjøresituasjoner
- mulig å bruke lettere traktorer

Smale væsketanker med gunstig tyngdepunkt:
- ingen avleiring, på grunn av de runde kantene, lette å rengjøre og minimale restmengder

Kjemikaliepåfyllingsbeholder – sikkert og raskt:
- med power-injektor for rask og ren oppløsning og for innsprøyting av midler i pulverform
- med rotasjonsdyse for problemfri rengjøring av sprøytemiddelbeholderen og kjemikaliebeholderen.

Bom i ultralett flykonstruksjon:
- svært stabil og lett med spesiell profilkonstruksjon, kompakt montering med moderne industridesign
- oppheng med trippel støtdemping for svært tøffe bruksforhold

Flersylindrede stempelmembranpumper:
- rask og sikker påfylling: vedlikeholdsvennlige, tørrkjøringssikre, selvsugende og bestandige mot flytende gjødsel

Moderne armaturteknologi for nøyaktig dosering og delbreddekobling ved bruk av pålitelige motorventiler

ISOBUS betyr følgende fordeler for deg:
Alle AMAZONE ISOBUS åkersprøyter er sertifisert iht. AEF-samsvarstesten UT 2.0.

Dermed kan disse AMAZONE-maskinene betjenes med alle terminaler på markedet som er sertifisert iht. UT 2.0. Dessuten kan AMAZONE ISOBUS åkersprøyter brukes med en SectionControl-lisens i overensstemmelse med ISOBUS på en ISOBUS-terminal fra en annen leverandør.

AMAZONE-terminalene AMATRON 3, CCI 100 og AMAPAD, alle AMAZONE ISOBUS maskinene, støtter AEF-funksjonaliteten AUX-N. Det betyr at funksjoner kan tilordnes knappene til en eksisterende multifunksjonsspak som samsvarer med AUX-N. Dermed er alle funksjoner akkurat der kunden ønsker å ha dem.

FT 1001 Front tanksystem
Takket være det store tankvolumet på den nye Amazone FT 1001 blir 3-punktsmonterte åkersprøyter omtrent like arealeffektive som slepte sprøyter eller selvgående maskiner med samme volum. Flow Control fyllenivåsensor i AMATRON 3 kjørecomputer gir optimalt fyllenivå og blanding av sprøytemiddelet i begge tankene.

Fylling, agitasjon og sprøyting av sprøytemidlet i den fremre tanken samt rengjøring er integrert i strømningskretsen til de 3-punktsmonterte sprøytene. Amazone front tank system er spesielt interessant for gårder med planteproduksjon, men også for entreprenører som opererer i områder med mindre arealer.

 

Teknisk spesifikasjon

 

Be om tilbud på Amazone UF