GreenDrill

Påbyggingssåmaskin for mellomavlinger

Beskrivelse

 

 

For samtidig såing av mellomavlinger og stubbearbeiding eller jordbearbeiding, og ettersåing av gress, tilbyr AMAZONE påbyggingssåmaskinen GreenDrill for mellomavlinger. Den kan kombineres både med kompaktskålharven Catros, kultivatoren Cenius, rotorkultivatoren KG og rotorharven KE. Såmaterialet fordeles via deflektorer. GreenDrill har såkassebeholder for 200 l alternativt 500 l, som er lett å fylle med trappetrinn. Utmating skjer med valse, normalvalse eller finsåvalse. Drift av såmaskinen skjer med elektromotor eller hydraulisk.

Til styring av maskinen finnes to datamaskinalternativer med forskjellig betjeningskomfort. Med kjørecomputeren GreenDrill i basisutførelsen kan såakselen og viften slås på og av og turtallet til såakselen innstilles. I komfortutførelsen har kjørecomputeren dessuten en meny for dreieprøver, og visning av kjørehastighet, bearbeidet areal og arbeidstimer. Såakselturtallet tilpasses automatisk til vekslende kjørehastigheter når denne kjørecomputeren er koblet til traktorens 7-polete signalkontakt.

Be om tilbud på Amazone GreenDrill

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el