Citan såmaskin

en svært effektiv såmaskin

Beskrivelse

 

 

En stor såkasse, en høy arbeidshastighet på inntil 20 km/t, nøyaktig dosering og evnen til å trekkes lett – alt dette er med på å gjøre Citan til en svært effektiv såmaskin.

Med Citan byr AMAZONE på en fremgangsmåte som skiller opparbeiding av jord fra såprosessen. På den måten gjør Citan, som har en arbeidspredde på 6 til 15 meter, det mulig å treffe det optimale tidpspunktet for såing.

Lav jordkomprimering og en effektiv såprosess er viktige faktorer innenfor moderne vekselbruk. Når opparbeiding av jord utføres som en separat prosess, får jorden anledning til å synke, noe som sikrer bedre kontakt mellom jord og såfrø samt bedre spireforhold.

Med 15 m brede Citan kan det oppnås en arealkapasitet på opptil 150 daa/t.

Et annet aspekt ved såing av høstkorn som er positivt, er at labbene til Citan berører bare litt jord, slik at stimuleringen av nytt ugress reduseres til et minimum.

Med arbeidshastigheter på inntil 20 km/t imponerer høykapasitetssåmaskinen Citan med høy arealkapasitet og perfekt plassering av såfrø. Plasseringen av såkassen helt foran på rammen gjør at det legges ekstra vekt på traktorens bakaksel. Dette fører til bedre trekkraft. Den 3000 til 8000 liter store såkassen kan raskt og enkelt fylles ved hjelp storsekker, fylleskrue eller frontlaster. Like raskt går det å endre den kompakte 3 m transportbredden til en 6 til 15 m arbeidsbredde og den påfølgende innstillingen i åkeren.

Betjeningsterminaler
AMALOG+ (bare til Citan 8000 til 15001-C) utfører innstilling og overvåkning av kjørespor, arealmåling, såkorn nivå og spormarkører.

Den ekstra kontrollen av viktige funksjoner utføres av betjeningsterminalen AMADRILL+ (bare ved Citan 6000) og AMATRON 3 (bare ved Citan 6000 til 12000). Dette omfatter arbeidsfunksjoner og fuksjonsmuligheter for innstilling av maskinen, f.eks. kalibrering gjennom automatisk måling og såmengdejustering opp eller ned.

AMATRON 3 er en betjeningsterminal for såmaskiner, gjødselspredere og plantemiddelsprøyter som gjør det mulig å oppnå optimal mengdekontroll. Kjørecomputeren styrer og overvåker i tillegg markørfunksjonene. Herunder regnes også praktiske løsninger for gjørmehull og hindringer.

Fordeler med Citan:
• Lavt dieselforbruk på traktoren, bare 0,3 l/daa
• Lav motoreffekt fra 15 til 17 kW/m arbeidsbredde
• Lave slitasjekostnader på 0,8 kr/daa
• Lite uproduktiv tid takket være rask fylling
• Lave såfrøkostnader med nøyaktig dosering og optimale spireforhold
• Opptil 150 daa/t med lave kostnader

Teknisk spesifikasjon

Be om tilbud på Amazone Citan

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el